หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ไปเรียนที่ประเทศจีน (ฟรี)
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการดูงานระยะ ...
2019-07-26 12:48:26
๒๘ กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ ...
2019-07-25 11:30:14
สาขาการแพทย์แผนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดโลกชมรมผู้สูงอายุ อบต.แควอ้อม
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับเชิญให้เข้าร่ว ...
2018-11-27 14:40:55
บริการวิชาการที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
คณะอาจารย์สาขาการแพทย์แผนจีน เดินทางไปบริการวิชาการที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำทีมโดยอาจารย์ พ ...
2018-11-22 19:00:04
โครงการสัมนาหัวข้อ "สวยใสด้วยแพทย์แผนจีน"
อาจารย์ พจ.สุวรรณา หัดสาหมัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในโครงการสัมนาหัวข้อ "สวย ...
2018-11-22 19:00:38
โลกที่กำลังหมุนไปทุกวันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น
โลกที่กำลังหมุนไปทุกวันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีมากขึ้น.ท่ามกลางวิถีการดำเนินชีวิตของคนเราที ...
2018-05-18 14:52:11
ข่าวปัจจุบัน