ผลการค้นหา : แพทย์แผนจีนสวนสุนันทา

ผลงานโดย นักศึกษาสาขาความงาม ที่ได้เรียนวิชาแพทย์ทางเลือก
ผลงานโดย นักศึกษาสาขาความงาม ที่ได้เรียนวิชาแพทย์ทางเลือกกับอ.พจ.สุวรรณา หัดสาหมัด ...
2018-11-22 19:01:10
โครงการสัมนาหัวข้อ "สวยใสด้วยแพทย์แผนจีน"
อาจารย์ พจ.สุวรรณา หัดสาหมัด ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในโครงการสัมนาหัวข้อ "สวย ...
2018-11-22 19:00:38
บริการวิชาการที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
คณะอาจารย์สาขาการแพทย์แผนจีน เดินทางไปบริการวิชาการที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำทีมโดยอาจารย์ พ ...
2018-11-22 19:00:04
การฝังเข็ม (针灸)คืออะไร
การฝังเข็มคืออะไร ?  การฝั่งเข็ม คือ การแทงเข็มลงไปบนจุดฝั่งเข็มตามร่างกาย โดยคาเข็มไว้ประมาณ 3 ...
2018-11-22 19:13:39
เทศกาลลอยกระทง 水灯节
รวมภาพเข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันลอยกระทง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศู ...
2018-11-22 18:57:30