หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมประชาสัมพันธ์ > การฝังเข็ม (针灸)คืออะไร
การฝังเข็ม (针灸)คืออะไร

admin tcm
2018-11-22 19:13:39

การฝังเข็มคืออะไร ?

  การฝั่งเข็ม คือ การแทงเข็มลงไปบนจุดฝั่งเข็มตามร่างกาย โดยคาเข็มไว้ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นจึงนำเข็มออก
 การฝั่งเข็มเป็นการรักษาโรคโดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีนที่มีพัฒนาการมากกว่า 5,000 ปี