หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมประชาสัมพันธ์ > แพทย์แผนจีนสวนสุนันทา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบแรกแล้ว!!!!!
แพทย์แผนจีนสวนสุนันทา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบแรกแล้ว!!!!!

admin tcm
2018-12-04 12:16:04

ปีการศึกษา 2562 รอบ Admission

เปิดรับแล้ว

สำหรับ 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สมัครได้ที่    admission.ssru.ac.th