หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมประชาสัมพันธ์ > โครงการสัมนาหัวข้อ "สวยใสด้วยแพทย์แผนจีน"
โครงการสัมนาหัวข้อ "สวยใสด้วยแพทย์แผนจีน"

admin tcm
2018-11-22 19:00:38

อาจารย์ พจ.สุวรรณา หัดสาหมัด 

ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในโครงการสัมนาหัวข้อ "สวยใสด้วยแพทย์แผนจีน" ในรายวิชา งานเลขานุการ(HMS 3303) 

ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 2305 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม