หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมประชาสัมพันธ์ > บริการวิชาการที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
บริการวิชาการที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

admin tcm
2018-11-22 19:00:04

คณะอาจารย์สาขาการแพทย์แผนจีน เดินทางไปบริการวิชาการที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำทีมโดยอาจารย์ พจ.อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ ดีใจและยินดีที่ได้รับใช้ประชาชนเป็นอย่างยิ่งค่ะ